Historie stavební firmy Vesas s.r.o.

Založení stavební firmy -  18.9.1990

Firma VESAS byla založena dne 18.9.1990 bratry Ing. Bohumilem a Petrem Bobkovými. Jako formu společnosti jsme zvolili "konsorcium", což je sdružení dvou fyzických osob. Naším cílem jako majitelů bylo poskytování komplexních služeb ve stavebnictví a slušným vstřícným jednáním všech zaměstnanců budování stavební firmy střední velikosti s dobrou pověstí v regionu.
V počátku naší činnosti jsme se věnovali projektování staveb, čímž jsme si častečně zajistili finanční prostředky na nákup prvních strojů a zařízení pro firmu. Dále jsme s pomocí našich rodičů zakoupili polorozpadlé selské stavení ve Starči, které jsme vlastními silami přebudovali v budoucí sídlo a sklady firmy.

Původní stav prvního sídla stavební firmy Vesas    Stav sídla stavební firmy Vesas Třebíč po rekonstrukci

Pohled do dvora - první sklad stavebního materiálu firmy Vesas

1991

Počátkem roku 1991 nám byla manželi Waldsteinovými umožněna týdenní stáž v Rakousku, kde jsme se mohli seznámit s novými a progresivními stavebními technologiemi a moderními způsoby vytápění domů, včetně podlahových systémů kostelů a jiných občanských staveb.

V červnu roku 1991 jsme přijali prvních osm zaměstnanců a zahájili tak realizaci stavebních zakázek. Mezi první zakázky patřily rekonstrukce schodiště a zábradlí v SOUZ zemědělském, zateplení šťítu První brněnské strojírny či generální oprava kaple Slavětice. Jako jedna z prvních byla též zakázka podlahového vytápění kostela sv. Martina, která byla v té době velmi technologicky náročná. Stavební firma se jí zhostila dobře a na základě referencí hned získala podobnou zakázku v Teplicích. Z dalších větších staveb v počátku firmy je možno jmenovat budovu Školského úřadu v Třebíči, či hotelu Atlantis v Brně.

Už od počátku se firma dělí na tři střediska:

1995

Mezi lety 1991 - 1995 se naše stavební firma rozrůstá na 45 zaměstnanců. Proto se v roce 1995 stěhuje vedení firmy do nových kanceláří na Jiráskově ulici. V této době dochází též k reorganizaci firmy, prakticky do dnešní podoby.

Setkání kolektivu stavební firmy VESAS

1998

Již od roku 1995 jsme jako nevýhodné pociťovali umístění skladů ve Starči. Proto byl v roce 1998 zakoupen na ulici Cyrilometodějská stavební dvůr, který se postupně mění v budoucí výrobní a administrativní sídlo firmy.

Původní stav objektu stavební firmy na ulici Cyrilometodějská   Stav původního objektu stavební firmy Vesas po rekonstrukci

Nádvoří objektu satvební firmy Vesas na ulici Cyrilometodějská

2000

V roce 2000 dochází k další velké reorganizaci. Stavební firma se stala společností s ručením omezeným, byla zapsána do obchodního rejstříku a v této souvislosti přešla na nový způsob účtování. Tyto změny si vyžádaly přijetí druhé účetní. Projekce byla z prostorových důvodů přestěhována do nových prostor.

Nové kanceláře stavební firmy Vesas s.r.o.   Nové kanceláře stavební firmy Vesas s.r.o.

Nové kanceláře stavební firmy Vesas s.r.o.

2002

V roce 2002 jsme reagovali na stále rostoucí poptávku trhu po zateplování fasád a snižování energetické náročnosti budov. Vzniká nové středisko, které na okrese Třebíč úspěšně realizuje  zateplování rodinných a panelových domů.

2004

V roce 2004 jsme zahájili výstavbu nové prodejní a adminiistrativní budovy pro potřeby naší stavební firmy. Budova bude tvořit se stávajícími skladovými prostorami na ulici Cyrilometodějská v Třebíči jeden funkční areál.
Ve stejném roce jsme otevřeli v samostatném areálu na Velkomeziříčské ulici v Třebíči prodejnu specializovaných stavebnin a zateplovacích systémů.
V srpnu roku 2004 jsme v prodejním areálu stavební firmy na Velkomeziříčské ulici v Třebíči otevřeli největší prodejnu krbových kamen kraje Vysočina. Ve stylovém interiéru zde vystavujeme přes 100 kusů krbových kamen a zahradních krbů od řady výrobců českých i zahraničích.

Pohled na rozestavěný objekt administrativní budovy stavební firmy Vesas na ulici Cysrilometodějská v Třebíči    Prodejna stavebního materiálu stavební firmy VESAS na ulici Velkoměziříčská v Třebíči

Expozice a prodejna zahradních krbů a krbových kamen stavební firmy Vesas s.r.o.    Expozice a prodejna zahradních krbů a krbových kamen stavební firmy Vesas s.r.o.

2005

Struktura firmy, zaběhlé technologické procesy, zkušenosti zaměstnanců stavební firmy a kvalita práce byly oceněny získáním certifikátu kvality ISO 9001.

2006

V roce 2006 jsme dokončili výstavbu administrativní budovy stavební firmy Vesas s prodejnou. Pronajali jsme prodejnu v přízemí velkoobchodu Ptáček, se kterým úspěšně spolupracujeme v oblasti realizace vnitřních instalací.
V srpnu tohoto roku jsme se přestěhovali do nových kanceláří ve 2. podlaží budovy.  Taktéž se sem přestěhovala i projekce vnitřních instalací, která má čtyři pracovníky. Nyní se celá firma kromě prodeje a zateplování nachází pohromadě v jednom areálu
.

2007

V roce 2007 jsme uskutečnili důslednou modernizaci vozového parku naší stavební firmy. Tímto krokem jsme snížili nákladovost oprav a v dlouhodobém horizontu i zefektivnili prostředky vkládané do vozidel. Zároveň jsme se zabývali modernizací zařízení stavenišť a zlepšování hygienických a pracovních podmínek zaměstnanců v realizaci staveb.

Od roku 1995 až do roku 2007 vzrostl počet zaměstnanců stavební firmy Vesas na 58. U naší firmy dochází k minimální fluktuaci, což považujeme za velmi dobrou devizu pro budoucí práci, její kvalitu a spokojenost zákazníků firmy. 

2008 - 2009

Bylo dokončeno 3. a 4. nadzemní podlaží naší administrativní budovy, zde nyní sídlí v pronájmu pobočka firmy STRABAG.

Postupně došlo k další modernizaci strojového zařízení a nákupu lešení pro zateplování. V oblasti prodeje krbových kamen jsme se věnovali důsledně marketingu a i v době krize dosahujeme dobrých výsledků.

Ve vlastní režii firmy se připravujeme na výstavbu rodinných domů na vlastních pozemcích.

Neplánujeme kvantitativní rozvoj firmy, ale především zvyšování kvality našich služeb.

 2010 - 2014

Situace na stavebním trhu se rok od roku přiostřuje. Jediným hodnotícím kritériem výběrových řízení je cena. Přesto naše stavební firma nemusela propouštět žádné zaměstnance. Na našich stavbách pracuje stále přes 50 vlastních zaměstnanců a řada subdodavatelů přidružených profesí. V době stálé ekonomické stagnace jsme museli snížit na  minimum provozní náklady včetně obnovy strojního zařízení a vozového parku.

Mění se i struktura zakázek, především se zvedl počet zakázek s větším podílem ruční práce a menším podílem materiálu. Ceny materiálu také kopírovaly dumpingové ceny ve stavebnictví. Na základě těchto faktorů došlo ke snížení obratu firmy při plné zaměstnanosti.

Rozšířili jsme nabídku pronájmu našich skladových prostor a současné době máme jeden areál pronajatý zámečnické firmě a náš skladový areál na Cyrilometodějské ulici  jsme podstatně rozšířili pro potřebu expanze velkoobchodu PTÁČEK.

2015 - 2016

V průběhu roku 2015 jsme zakoupili nemovitost  s pozemkem - bývalé stavebniny Jednota - s úmyslem postupné přípravy na přesun stavebního dvora Cyrilometodějská. Areál sdílíme ještě s jednou spřátelenou firmou, se kterou jsme společně hledali nájemce do části areálu. Podařilo se nám uzavřít dlouhodobý nájemní vztah s firmou Yashica, která bude využívat halu o ploše 500 m2, parkovací, příjezdové a manipulační plochy. Ve druhé části areálu postupně připravujeme skladové a prodejní plochy, budujeme nové přípojky médií. Po přesunu areálu Cyrilometodějská - předpoklad rok 2018 - budou uvolněny plochy současného stavebního dvoru a prodejny krbových kamen na výstavbu developerského projektu, který má prozatím pouze hrubé obrysy.

Počet zaměstnanců se drží na počtu do 50 osob. Pracovníci odcházejí do důchodu a jsou nahrazováni novými zaměstnanci. Postupně budou do firmy nastupovat i potomci majitelů, kteří dokončují své profesní vzdělávání. Postupně, na základě finančních možností, obnovujeme strojový a vozový park firmy.

 

Budoucnost

A jaká je další budoucnost firmy a její poslání? Budeme pokračovat v naší práci tak, aby firma VESAS s.r.o. byla pro zákazníky a zaměstnance světlem, které přitahuje a dává jistotu.

Firma VESAS je zde pro zákazníka.

OCHOTA - VSTŘÍCNOST - KVALITA - SPLNĚNÁ PŘÁNÍ

Ing. Bobek Bohumil - jednatel                           Ing. Bobek Petr - jednatel
                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
OCHOTA - VSTŘÍCNOST - KVALITA - SPLNĚNÁ PŘÁNÍ

Rekonstrukce rodinného domu v Třebíči

Zahájení: duben 2015


Novostavba rodinného domu v Heralticích

Zahájení: říjen 2015


Rekonstrukce rodinného domu v Třebíči - Borovině

Zahájení: listopad 2015


Novostavba rodinného domu v Třebíči - Nehradově

Zahájení: červen 2015


Novostavba rodinného domu v Třebíči

Zahájení: srpen 2014


Odkazy

Webdesign Reklamní agentura YASHICA, CMS: Správce Webu
Aktuality
Stavební firma bratří Bobků - Rodinné domy, Rekonstrukce historických objektů, Občanské stavby, Průmyslové stavby, Vnitřní instalace, Zateplování domů, Stavebniny pro zateplování, Krbová kamnaWEB: www.vesas.cz
E-mail: vesas@vesas.cz
Infolinka: 568 842 183