since

1990

Historie

1990

Založení stavební firmy Vesas s.r.o.

Firma VESAS byla založena dne 18.9.1990 bratry Ing. Bohumilem a Petrem Bobkovými. Jako formu společnosti jsme zvolili „konsorcium“, což je sdružení dvou fyzických osob. Naším cílem jako majitelů bylo poskytování komplexních služeb ve stavebnictví a slušným vstřícným jednáním všech zaměstnanců budování stavební firmy střední velikosti s dobrou pověstí v regionu.

V počátku naší činnosti jsme se věnovali projektování staveb, čímž jsme si částečně zajistili finanční prostředky na nákup prvních strojů a zařízení pro firmu. Dále jsme s pomocí našich rodičů zakoupili polorozpadlé selské stavení ve Starči, které jsme vlastními silami přebudovali v budoucí sídlo a sklady firmy.
firmy.

 

1991

Počátkem roku 1991 nám byla manželi Waldsteinovými umožněna týdenní stáž v Rakousku, kde jsme se mohli seznámit s novými a progresivními stavebními technologiemi a moderními způsoby vytápění domů, včetně podlahových systémů kostelů a jiných občanských staveb. V červnu roku 1991 jsme přijali prvních osm zaměstnanců a zahájili tak realizaci stavebních zakázek. Mezi první zakázky patřily rekonstrukce schodiště a zábradlí v SOUZ zemědělském, zateplení šťítu První brněnské strojírny či generální oprava kaple Slavětice. Jako jedna z prvních byla též zakázka podlahového vytápění kostela sv. Martina, která byla v té době velmi technologicky náročná. Stavební firma se jí zhostila dobře a na základě referencí hned získala podobnou zakázku v Teplicích. Z dalších větších staveb v počátku firmy je možno jmenovat budovu Školského úřadu v Třebíči, či hotelu Atlantis v Brně.
Už od počátku se firma dělí na tři střediska:
hlavní stavební výroba (realizace staveb)
přidružená stavební výroba (vytápění, vodovod, kanalizace a plynovody)
projekce instalací

1995

Mezi lety 1991 – 1995 se naše stavební firma rozrůstá na 45 zaměstnanců. Proto se v roce 1995 stěhuje vedení firmy do nových kanceláří na Jiráskově ulici. V této době dochází též k reorganizaci firmy, prakticky do dnešní podoby.

1998

Již od roku 1995 jsme jako nevýhodné pociťovali umístění skladů ve Starči. Proto byl v roce 1998 zakoupen na ulici Cyrilometodějská stavební dvůr, který se postupně mění v budoucí výrobní a administrativní sídlo firmy.

2000

V roce 2000 dochází k další velké reorganizaci. Stavební firma se stala společností s ručením omezeným, byla zapsána do obchodního rejstříku a v této souvislosti přešla na nový způsob účtování. Tyto změny si vyžádaly přijetí druhé účetní. Projekce byla z prostorových důvodů přestěhována do nových prostor.

2002

V roce 2000 došlo k další velké reorganizaci. Stavební firma se stala společností s ručením omezeným, byla zapsána do obchodního rejstříku a v této souvislosti přešla na nový způsob účtování. Tyto změny si vyžádaly přijetí druhé účetní. Projekce byla z prostorových důvodů přestěhována do nových prostor.

2004

V roce 2004 jsme zahájili výstavbu nové prodejní a administrativní budovy pro potřeby naší stavební firmy. Budova tvoří se stávajícími skladovými prostorami na ulici Cyrilometodějská v Třebíči jeden funkční areál.

Ve stejném roce jsme otevřeli v samostatném areálu na Velkomeziříčské ulici v Třebíči prodejnu specializovaných stavebnin a zateplovacích systémů.

V srpnu roku 2004 jsme v prodejním areálu stavební firmy na Velkomeziříčské ulici v Třebíči otevřeli největší prodejnu krbových kamen kraje Vysočina. Ve stylovém interiéru vystavujeme přes 100 kusů krbových kamen a zahradních krbů od řady výrobců českých i zahraničích.

2005

Struktura firmy, zaběhlé technologické procesy, zkušenosti zaměstnanců stavební firmy a kvalita práce byly oceněny získáním certifikátu kvality ISO 9001.

2006

V roce 2006 jsme dokončili výstavbu administrativní budovy stavební firmy Vesas s prodejnou. Pronajali jsme prodejnu v přízemí velkoobchodu Ptáček, se kterým úspěšně spolupracujeme v oblasti realizace vnitřních instalací.
V srpnu tohoto roku jsme se přestěhovali do nových kanceláří ve 2. podlaží budovy. Taktéž se sem přestěhovala i projekce vnitřních instalací, která má čtyři pracovníky. Celá firma, kromě prodeje a zateplování, se nachází pohromadě v jednom areálu.

2007

V roce 2007 jsme uskutečnili důslednou modernizaci vozového parku naší stavební firmy. Tímto krokem jsme snížili nákladovost oprav a v dlouhodobém horizontu i zefektivnili prostředky vkládané do vozidel. Zároveň jsme se zabývali modernizací zařízení stavenišť a zlepšování hygienických a pracovních podmínek zaměstnanců v realizaci staveb.

Od roku 1995 až do roku 2007 vzrostl počet zaměstnanců stavební firmy Vesas na 58. U naší firmy dochází k minimální fluktuaci, což považujeme za velmi dobrou devizu pro budoucí práci, její kvalitu a spokojenost zákazníků firmy.

2008 - 2009

Bylo dokončeno 3. a 4. nadzemní podlaží naší administrativní budovy, kde byla v pronájmu místní pobočka firmy STRABAG.

Postupně došlo k další modernizaci strojového zařízení a nákupu lešení pro zateplování. V oblasti prodeje krbových kamen jsme se věnovali důsledně marketingu a i v době krize jsme dosahovali dobrých výsledků.

Ve vlastní režii firmy jsme se začali připravovat na výstavbu rodinných domů na vlastních pozemcích.

Cílem naší firmy není kvantitativní rozvoj, ale především zvyšování kvality našich služeb.

2010 - 2014

Situace na stavebním trhu se rok od roku přiostřovala. Jediným hodnotícím kritériem výběrových řízení se stala cena. Přesto naše stavební firma nemusela propouštět žádné zaměstnance. Na našich stavbách pracuje stále přes 50 vlastních zaměstnanců a řada subdodavatelů přidružených profesí. V době stálé ekonomické stagnace jsme museli snížit na minimum provozní náklady včetně obnovy strojního zařízení a vozového parku.

Mění se i struktura zakázek, především se zvedl počet zakázek s větším podílem ruční práce a menším podílem materiálu. Ceny materiálu také kopírovaly dumpingové ceny ve stavebnictví. Na základě těchto faktorů došlo ke snížení obratu firmy při plné zaměstnanosti.

Rozšířili jsme nabídku pronájmu našich skladových prostor a současné době máme jeden areál pronajatý zámečnické firmě a náš skladový areál na Cyrilometodějské ulici jsme podstatně rozšířili pro potřebu expanze velkoobchodu PTÁČEK.

2015 - 2016

V průběhu roku 2015 jsme zakoupili nemovitost s pozemkem – bývalé stavebniny Jednota – s úmyslem postupné přípravy na přesun stavebního dvora Cyrilometodějská. Areál sdílíme ještě s jednou spřátelenou firmou, se kterou jsme společně hledali nájemce do části areálu. Podařilo se nám uzavřít dlouhodobý nájemní vztah s firmou Yashica, která užívá halu o ploše 500 m2, parkovací, příjezdové a manipulační plochy. Ve druhé části areálu jsme postupně připravovali skladové a prodejní plochy a budovali nové přípojky médií. Počet zaměstnanců se držel na počtu do 50 osob. Pracovníci odcházeli do důchodu a byli nahrazováni novými zaměstnanci. Postupně nastoupili do firmy i potomci majitelů, kteří dokončili své profesní vzdělávání. Na základě finančních možností, jsme obnovovali strojový a vozový park firmy.

2017 - 2018

V roce 2017 jsme rozšířili strojový park o kolový bagr CASE a smykový nakladač CASE. V našem areálu na Kubišově ulici jsme přistavěli ke stávající hale nevytápěný sklad o ploše 150 m2 s krytou nakládací rampou. Na volné ploše jsme začali v roce 2018 stavět trojlodní halu o ploše 400 m2. Nově vybudované prostory slouží k pronájmu a našim skladovacím potřebám.

2019

Majitelé firmy založili před osmi roky soukromou mateřskou školu Světýlko a před dvěma roky devítiletou základní školu Světlo. Výrazná finanční podpora majitelů firmy VESAS umožnila v roce 2019 zakoupit areál bývalé střední školy v Třebíči, kde proběhne v následujících letech modernizace. Snahou majitelů je podporovat rodiny a jejich děti v oblasti výchovy a vzdělávání. Obě školy podporují výchovu v křesťanském hodnotovém systému.

Více informací o těchto školách naleznete na webových stránkách: www.svetylko.com, www.zssvetlo.com

I nadále naše firma působí především v okrese Třebíč

2020 - 2021

Roky 2020 a 2021 jsou v naší republice a na celém světě poznamenány nákazou COVID-19. Celá společnost žije ve zvláštní době s obavami o život svých blízkých, o ztrátu výdělku a zaměstnání. Obchody a služby jsou uzavřeny, dodávky zboží se opožďují a strmě roste obchodování po internetu a rozvážky do rukou. Sociální izolace, strach a deprese zasahují mnoho lidí. Školy jsou uzavřeny, učí se na dálku přes počítače, mnozí žáci – studenti – učni ztrácí pracovní návyky. Čekáme uvolnění, které nepřichází.

Naše firma přes všechny tyto výše uvedené problémy stále intenzivně pracuje i s výhledem na několik měsíců dopředu. Snažíme se s omezeními vypořádat dobrou organizací práce. Někteří z nás už prošli onemocněním COVID-19 bez vážnějších následků.

I v této době se intenzivně pracuje na modernizaci školy Světlo v Třebíči, která tento rok vstupuje do pátého roku existence a od září bude mít už 60 žáků.

2022 - 2023

Když jsme překlenuli dva „covidové“ roky, vstoupili jsme do dalšího nestandartního roku 2022. Napjatá atmosféra ve společnosti vybuchla vypuknutím ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Začaly se rapidně zvedat ceny materiálů a s tím související nedostatek materiálů. Skokové zvýšení cen energií postihly nejen firmy, ale především občany, kteří začali spořit a být opatrní. V roce 2023 ještě dobíhala výstavba rodinných a bytových domů. S navýšením úrokových sazeb hypoték se přestaly projektovat rodinné domy a v roce 2024 se očekává propad bytové výstavby. Naše firma v průběhu těchto dvou roků měla naplněnu plnou kapacitu v oblasti stavební, instalatérské i projekce. Realizovali jsme 11 rodinných domů, postavili multifunkční budovu obecního úřadu v Kožichovicích, nadstavbu a generální rekonstrukci ZŠ Trnava, penzion Červený mlýn, rekonstruovali jsme 4 památkové objekty v historické části Třebíče a administrativní a výrobní objekt v Rudíkově. Naše stálá skupina zaměstnanců zateplila mnoho budov. Projekty základní a mateřské školy, které majitelé firmy založily v roce 2011 se nadále rozvíjely.
V říjnu 2023 vypukl ozbrojený konflikt po teroristických útocích v Izraeli a hrozí rozšířením. Svět se potácí v neklidu, který se odráží na oslabené psychické odolnosti velké části společnosti včetně mladé generace. Vstupujeme do nejistých „vod“ roku 2024.

Budoucnost

A jaká je další budoucnost firmy a její poslání? Budeme pokračovat v naší práci tak, aby firma VESAS s.r.o. byla pro zákazníky a zaměstnance světlem, které přitahuje a dává jistotu.

Firma VESAS je zde pro zákazníka.

OCHOTA – VSTŘÍCNOST – KVALITA – SPLNĚNÁ PŘÁNÍ

Ing. Bobek Bohumil – jednatel

Ing. Bobek Petr – jednatel