since

1990

Instalace

V této oblasti disponujeme značnou výrobní kapacitou a dlouholetými zkušenostmi. V uplynulých letech jsme se podíleli na plynofikaci okresu Třebíč a rekonstrukci kotelen. Pro vlastní firmu zajišťujeme veškeré instalace vody, kanalizace, topení a plyn. Spolupracujeme s celou řadou stavebních firem v našem regionu, kterým provádíme vnitřní instalace menšího i velkého rozsahu. V průběhu existence firmy jsme realizovali vytápění dvanácti kostelů. Provádíme revize rozvodů plynu.
Zrealizovali jsme:
první podlahové vytápění kostela v České republice a dalších čtrnácti kostelů
rekonstrukce průmyslových kotelen v třebíčském regionu
plynofikace obcí v třebíčském regionu
kompletní instalace v bytových a rodinných domech
kompletní instalace administrativních budov

Jen namátkou bychom chtěli jmenovat některé stavby, které jsme v průběhu existence firmy realizovali:

– čistírna odpadních vod Budkov
– DD Koutkova Třebíč – kompletní ZTI
– ZŠ Hostěradice – plynová kotelna 500kW
– SPŠT Třebíč – kotelny K1, K2, K3, K5 500kW
– Hotel ZLATÁ HVĚZDA Jihlava – plynová kotelna
– gymnázium Třebíč – plynová kotelna 500 kW
– Katolické gymnázium Třebíč – plynová kotelna 400 kW
– areál POHODA Nárameč – ZTI, ÚT
– Dětský domov Jemnice – plynová kotelna, ÚT
– DIAKONIE Myslibořice – plynová kotelna, ZTI, ÚT
– Penzion Uherčice – plynová kotelna, ZTI, ÚT
– administrativní budova PC HELP Třebíč – ZTI, ÚT, klimatizace
– ALTREVA – plynová kotelna, ZTI, ÚT
– DPS Náměšť – plynová kotelna 400 kW, ZTI, ÚT
– výrobní areál firmy JOPP – ZTI
– OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ – ZTI, ÚT
– Cestmistrovství Moravské Budějovice – kotelny a ÚT
– Dětský Domov Budkov tři plynové kotelny
– NWT, a.s. – skleník Kožichovice, ZTI, technologické rozvody
– ZŠ Jevišovice – plynová kotelna

Kotelna – Základní škola Jevišovice

zobrazit

Skleník Kožichovice

zobrazit

Kotelna pro dva bytové domy Třebíč

zobrazit

Kotelna Stařeč – sociální bydlení

zobrazit