since

1990

Projekce

V projekci nyní pracují tři projektanti, kteří se zabývají navrhováním přípojek a vnitřních instalací staveb – rozvody kanalizace, vodovodů, vytápění a plynu. Pracují s nejmodernější výpočetní a grafickou technikou. Svojí činností podporují oddělení realizace instalací. Zároveň zpracovávají projekty instalací pro celou řadu projekčních a architektonických ateliérů.

Pro informaci uvádíme některé z velkého množství zakázek:

Hotelová škola Třebíč – vytápění, plyn, voda, kanalizace
Zámek Nové Syrovice – rekonstrukce vytápění, plynu, vody a kanalizace
Zámek Písečné – rekonstrukce vytápění, vody a kanalizace
DVD Jaroměřice n. R. – rekonstrukce vytápění a plynu
SPŠT – pavilon B – vytápění, plyn, voda, kanalizace
Katolické gymnázium Třebíč – vytápění, plyn, voda, kanalizace
Kostel sv. Markéty v Jaroměřicích n. R. – vytápění, voda, kanalizace
Oděva Znojmo – plynová kotelna, požární vodovod
ZŠ a MŠ Jevišovice – plynová kotelna, rekonstrukce hygienických zařízení
Krajské komunitní a poradenské centrum v Jihlavě – vytápění, plyn, voda,
kanalizace
Horácký zimní stadion Jihlava – rekonstrukce kotelny
Skladový areál Bidfood v Plané – vytápění, voda, kanalizace
Česká pošta Třebíč – rekonstrukce plynové kotelny
Výrobní hala Tekaben v Dačicích – vytápění, plyn, voda, kanalizace
Prodejna Albert Brno Stará Osada – rekonstrukce výměníkové stanice
Výrobní areál Halex Příbram – plynová kotelna a kogenerační jednotka